Wat is een proxy site of proxy server en hoe kun je anoniem surfen?

Er is al veel geschreven over allerhande soorten proxy servers en welk nut ze dienen. We hebben er elders op deze website al een paar de revue laten passeren.

Online proxy servers zijn origineel ingesteld vanuit een ideologisch oogpunt: Internet zou vrij moeten zijn, voor iedereen toegankelijk en zonder beperkingen.

Een proxy site is een server (site, of computerprogramma), welke zich bevindt tussen jouw computer, smartphone en/of tablet en de computer waarop de door jou gewenste informatie op staat.

Wat is een proxy site of proxy server

De term ‘Proxy Site’ komt van het Engelse woord ‘proxy’, wat staat voor ‘gevolmachtigde tussenpersoon’. Wanneer je gebruik maakt van een computer met een ingestelde proxyserver, gebeurt het ontvangen en verzenden van gegevens niet rechtstreeks, maar via deze Proxy Site.

Waarvoor gebruik je een Proxy Site?

Wanneer je thuis bent of op het werk achter je computer zit en je snel iets opzoeken moet, heb je in alle gevallen te maken met de zogenoemde Proxy Site. Ook wanneer je gebruik maakt van een moderne mobiel apparaat, denk aan een smartphone of een tablet, maak je gebruik van deze Server. Een Proxy Site doet het volgende: deze stelt jou op als ‘gevolmachtigde’. Dit heeft niets te maken met wettelijke bepalingen, maar staat voor de manier waarop computers zogezegd ‘communiceren’. Een Server is in wezen niets anders dan een computer, welke in dienst staat van een netwerk van andere computer(gebruiker)s. Het is daarom, dat voor persoonlijke computers veelal de afkorting ‘PC’ gebruikt wordt. Daarentegen vind je een ‘Server’ vaak op het werk of binnen andere (openbare) zakelijke netwerken. Deze Server vormt dan een schakel tussen de computers op het interne netwerk onderling, of daarbuiten op het Internet. Om deze reden worden persoonlijke computers vaak een PC (Personal Computer) genoemd en ‘Servers’ vind je vaak op je werk en vormen de schakel tussen de computers op het interne netwerk onderling of naar het Internet.

Hoe werkt een Proxy Site precies?

De werking van een Proxy Site kan in zeer ingewikkelde, professionele taal worden uitgelegd. Maar voor nu houden we het simpel en beginnen we bij het begin. Wanneer jij een opdracht invoert in jouw computer, wordt deze opdracht verstuurd naar een computer in de omgeving. Deze zogenoemde ‘opdracht’ kan gaan om bijvoorbeeld de invoer van een webadres (www), het opgeven van een zoekopdracht in een zoekmachine (denk aan Google) of het verzenden van andere dergelijke informatie. De opdracht wordt veelal verstuurd via of namens de Internet Service Provider. Deze bevat een lijst van allerhande websites en zal het verzoek doorsturen naar de gewenste website in kwestie. Deze zogenoemde ’tussencomputer’ fungeert op dit moment als Proxy Site en zal het verzoek ‘in jouw naam’ uitvoeren.

De Computer, waarop de informatie staat die jij hebt opgevraagd en welke jij wilt ontvangen, zal op dit verzoek reageren en de gevraagde informatie zal op jouw scherm verschijnen. Ook dit gebeurt weer via dezelfde (of een andere) Proxy Site. Echter, veelal spelen hier meerdere Proxy Site een rol in. Een soort van grote virtuele samenwerking, dus. Dit soort gezamenlijk werkende Proxy Site worden ook vaak een ‘gateway’ genoemd, een begrip waar je wellicht eerder van gehoord hebt.

Diverse soorten Proxy Sites

Er bestaan veel verschillende Proxy Sites in diverse soorten. Echter, allen genieten ze van het grote voordeel precies te weten hoe een opdracht (verzoek) moet worden behandeld. Het komt vaak voor dat zelfs bepaalde beperkingen worden opgesteld, waarbij je kunt denken aan het weren van websites met schadelijke en/of strafbare content. Door het blokkeren van deze websites, worden de pagina’s in specifieke landen niet weergegeven en dus niet ontvangen op Computers van de gebruikers. Ook diverse andere beveiligingsmaatregelen kunnen zijn aangebracht binnen de Proxy Site. Een Proxy Site zorgt dus voor een snelle en veilige manier van het verzenden van gegevens binnen het computernetwerk.

Wil je meer informatie over de Proxy Site en wat deze precies inhoudt? Dit en meer kun je terug vinden op deze website.

Wat is een proxy server?

Werking proxyAls je thuis of op je werk achter je computer zit, maar tegenwoordig ook onderweg bent met je moderne telefoon of tablet-pc, en je wilt even iets opzoeken op internet heb je in alle gevallen te maken met een proxy server. De vertaling van proxy naar het Nederlands kan het beste omschreven worden als: gevolmachtigde. En dat is wat de proxy server voor je doet: als jouw gevolmachtigde optreden. Hier is niets wettelijks mee bedoelt, maar het heeft te maken met de manier waarop computers met elkaar “praten”. Een ‘server’ is niets anders dan een computer die in dienst staat van een netwerk van computers. Om die reden worden persoonlijke computers vaak een PC (Personal Computer) genoemd en ‘Servers’ vind je vaak op je werk en vormen de schakel tussen de computers op het interne netwerk onderling of naar het Internet.

Werking proxy server

Laten we bij het begin beginnen: Jij vult een opdracht in in je computer. Dat kan een websiteadres zijn wat met www begint (tegenwoordig mag trouwens de www weggelaten worden, maar het principe is het zelfde) of je geeft een zoekopdracht in een zoekmachine in (bijvoorbeeld in Google). Deze opdracht wordt verstuurd naar een computer vlak bij je (meestal via of van de internet service provider) die een lijst van allerhande websites bevat en stuurt je verzoek door naar de website die je wilt. Deze ‘tussencomputer’ fungeert nu als proxy server, en handelt je verzoek af ‘in jouw naam’. De Computer aan de andere kant van de wereld waar de informatie staat die jij op je scherm wilt hebben kan dan reageren en de gevraagde informatie terug sturen. Dit gebeurt dan ook weer via dezelfde of een andere proxy server, maar vaak zijn er zelfs meerdere proxy servers bij betrokken. Dit soort proxy servers worden ook vaak een ‘gateway’ genoemd.

Soorten proxy servers

Proxy servers zijn er in verschillende soorten, maar hebben als groot voordeel dat ze precies weten hoe een verzoek moet worden afgehandeld. Vaak worden er zelfs bepaalde beperkingen ingesteld zoals het weren van websites die schadelijke en / of starfbare content bevatten. Door het weren van dit soort websites kunnen deze in bepaalde landen niet worden weergegeven op de schermen van de gebruikers. Ook een hele serie andere beveiligingen kunnen zijn aangebracht in een proxy server zoals het versleuteld versturen van informatie zoals e-mails, creditcard gegevens en dergelijke.

Nut van Online Proxy

De meeste websites op het internet gebruiken geen encryptie, daarmee alle gegevens van bezoekers openbaar makend. Er zijn op internet veel kwaadwillende lieden actief die maar al te graag alles van je willen weten. Niet alleen waar je woont (je IP adres), maar ook meer persoonlijke gegevens. De persoonlijke gegevens waar ze minder plezier en interesse in hebben zijn het type browser je gebruikt, welk besturingssysteem je op je pc hebt geïnstalleerd en wat voor soort beelscherm je gebruikt. Dat zijn gegevens die ze makkelijk overal vandaan kunnen halen. Nee, ze zijn meer geïnteresseerd in je wachtwoorden en inlognamen EN natuurlijk je bankgegevens en creditcard nummers en dergelijke. Natuurlijk neem je daarvoor al de noodzakelijke maatregelen zoals nergens dergelijke gegevens achterlaten waar dat niet strikt noodzakelijk is. Maar dat terzijde. Dat heeft weinig met online proxy te maken, meer met je persoonlijke veiligheid.

Dat het internet voor iedereen en overal goed en gratis toegankelijk zou moeten zijn is dus een ideaal wat nog een aantal mensen hebben. De praktijk is echter dat veel websites geblokkeerd zijn of op andere manieren afgeschermd worden voor iedereen. Uit bovenstaande weten we nu dat dat ook wel nodig is, wie wil er immers bestolen worden?

Internet, hoe werkt het internet?

Er bestaan verschillende soorten proxy servers. Zo zijn er ‘forward proxy servers’ , ‘reverse proxy servers’ en ‘open proxy servers’. OPEN Proxy servers zijn voor iedereen toegankelijk. Om een FORWARD proxy server te kunnen gebruiken moet je zijn naam weten. De meeste computers op de wereld staan via hun internet serviceprovider in directe verbinding met een forward proxy server. De naam van die server is via je abonnement in je computer bekend.
Hoe werkt internet
Zodra je via je browser het Internet op gaat, heb je al met een proxy server te maken. In de meeste gevallen is dit dus een ‘forward proxy server’.

Geschiedenis internet

In de beginjaren van het Internet praatten we over het WEB als we internet bedoelden. De afkorting WWW wijst daar nog op: World Wide Web (of in het Nederlands: Wereld Wijde Web). Het internet is een beetje te vergelijken met een groot spinnenweb. Alle computers staat via het web met elkaar in verbinding. Op strategische plaatsen kom je servers tegen: proxy servers, die precies weten welke informatie beschikbaar is en waar die dan wel te vinden is. Als ze het zelf niet weten, weten ze wel een server die het wel weet, enzovoort. Achter het www hoort een naam.

Open proxy

Als je anoniem op het Internet wilt surfen moet je een ‘OPEN proxy server’ gebruiken. Eigenlijk is dit een vorm van hacken en dus misschien wel fraude. Maar het is een algemeen verschijnsel en ten dele wordt het geaccepteerd omdat het ook wettelijk nauwelijks aan te pakken is. Er bestaat nu eenmaal geen Internet Politie die jouw computer komt controleren hierop.

Open proxy servers

We hebben op deze website al een aantal proxy servers besproken. Open Proxy servers zijn de meest voorkomende maar ook die komen in verschillende vormen voor. We bekijken er even een paar.

Transparante Open Proxy servers

De meest simpele vorm van een proxy server is eigenlijk gewoon een doorgeefluik van gegevens. Dat hier weinig of nauwelijks beveiliging aan is toegevoegd moge duidelijk zijn. In elk verzoek en antwoord wat deze Proxy server doorgeeft wordt het IP adres van de aanvragen of verzenden meegestuurd. Daarmee is iemand dus totaal niet anoniem, volledig transparant dus. IP adressen zijn te herleiden naar geografische locatie en zelfs, via de internet service provider, naar je PC. Internet service providers wordt soms wel eens gevraagd naar fysieke adressen van een IP aansluiting. Bijvoorbeeld als er van een wetsovertreding sprake is. Door de transparantie van deze proxy servers is dat daarmee geen enkel probleem.

Anonieme Open Proxy servers

Bij dit soort proxy servers wordt er geen IP adres meegestuurd naar de aanvrager of naar het aangevraagde. Hier is iemand dus behoorlijk anoniem bezig. Maar niet helemaal. Zogenaamde ’sniffers’ kunnen het verkeer via zo’n proxy server monitoren en op die manier toch het IP adres te weten komen. Dit wordt door overheden wel gedaan als er mogelijk illegale activiteiten plaats vinden en die ze in de gaten willen houden. Maar ook hackers doen dat wel om op die manier te proberen meer gegevens te achterhalen om ergens ‘in te breken’.

Elite Open proxy servers

Deze open proxy servers worden ook wel ‘high anonymous’ genoemd, ofwel Erg Anoniem. Hierbij worden meerdere (meest anonieme) proxy servers achter elkaar of naast elkaar gebruikt om de gevraagde gegevens te transporteren. Sniffers krijgen het hier pas echt moeilijk. Om dan nog een IP adres te achterhalen moeten ze meerdere proxy servers tegelijkertijd in de gaten houden, het onderlinge verkeer monitoren en bijhouden om op die manier te trachten een IP adres te achterhalen. Dit is een nagenoeg ondoenlijke taak en dat alleen al zou een groot computernetwerk aan monitoringsmachines vereisen. Bovendien worden vaak wisselende Proxy servers gebruikt, en niet steeds dezelfde, en dat maakt het extra lastig, zo niet onmogelijk. In zulke gevallen werken ze als een TOR netwerk doet. Helemaal anoniem is het echter nog niet, omdat sommige proxy servers zo ingesteld kunnen zijn dat ze IP adressen bijhouden. Van Proxy servers in TOR netwerken is bekend dat ze dat niet doen. Tor netwerken zijn daarmee volledig anoniem. Om van een Tor netwerk gebruik te kunnen maken moet eerst een stukje software op een computer geïnstalleerd worden. Zo’n stukje software wordt ook wel een switcher genoemd, omdat men met hiermee een bepaalde open proxy server of servers kan kiezen waarmee men wil werken.

Volledig anoniem surfen

Uit bovenstaande blijkt dan ook dat helemaal anoniem over het internet surfen wel mogelijk is, maar dat dat niet zomaar gaat.
Om dat te doen kan men zich bij een van de TOR netwerken aanmelden en/of de benodigde software installeren.

Functie proxy server

Wat is nu de functie van een Proxy server. Welnu, zoals eerder aangegeven weten deze computers (want dat zijn de servers gewoon) waar je welke informatie kunt vinden. Tevens hebben ze vaak extra software die fungeert als Firewall om de client computer (jij dus) te beschermen tegen de echte Hackers en dergelijke. Verder slaan ze veel opgevraagde informatie in hun geheugen op zodat die websites of afbeeldingen sneller op jouw scherm verschijnen.

Jij kunt als gewone computergebruiker nooit rechtstreeks met de computer van je buurman via het internet contact maken zonder dat daar een proxy server (of meerdere) bij betrokken is, tenzij je je eigen computer als proxy server instelt, net als je buurman. Zelfs in het bedrijfsnetwerk van je baas (hoe klein ook) staan servers opgesteld of is er ten minste 1 als server ingesteld.

Proxy servers zijn dus niet alleen nuttig maar ook noodzakelijk voor het goed functioneren van het internet.

Anoniem surfen

Door gebruik te maken van online proxy servers kun je anoniem, zonder dat je eigen IP adres bekend wordt, op internet rondkijken en websites bezoeken.  In principe ook websites die door filtering worden afgeschermd of geblokkeerd. Door dus anoniem op internet te surfen en actief te zijn laat je geen sporen achter, geen voetstappen als het ware, zoals je die op het natte strand wel achter laat. In de computer- en internet wereld wordt dit je digitale vingerafdruk genoemd. Adverteerders zijn bijzonder geïnteresseerd welke websites je bekijkt en kunnen je met die gegevens gerichte reclame toesturen of soms bestoken….

Anoniem surfen: we hebben er allemaal wel eens van gehoord en genoeg mensen maken er gebruik van. Op het werk, tijdens schooltijd of elders waar je graag gebruik maakt van het net, maar om welke reden dan ook anoniem wilt blijven. Bij deze vorm van surfen komt veelal de zogenaamde ‘Open Proxy’ om de hoek kijken. Deze zorgt dat je ‘naamloos’ op het internet kunt rondsnuffelen. Maar wat houdt anoniem surfen nu werkelijk in en waarom zou je er gebruik van maken?

Privacy

Wanneer je op internet surft, worden veelal persoonlijke gegevens en informatie gedeeld en opgeslagen. Dit is de kracht en tevens (voor sommigen) het grote nadeel van internet. Wanneer je niet anoniem surft, is het gemakkelijk voor derden om jouw ‘internetgedrag’ vast te leggen, persoonlijke gegevens te verzamelen en bewaren. Trek dit maar door naar de praktijk: ook binnen het dagelijks leven verlangen wij naar de nodige privacy, welke we in sommige situaties zelfs verwachten en eisen. Waarom dan niet op het internet? Daarom anoniem surfen.

Misbruik

Natuurlijk is over anoniem surfen ook het een en ander te zeggen. Wanneer je gebruik maakt van een zogenaamde ‘Open Proxy Server’, maak je gebruik van het web op een niet (geheel) legale wijze. De Open Proxy Server kan zo nu en dan ook in één adem genoemd worden met het begrip ‘hacken‘, of ‘fraude’. Waarom? Wanneer je gebruik maakt van deze Open Proxy Server, zou je specifieke websites kunnen bezoeken, waarvan het netwerk is geblokkeerd of ontoegankelijk gesteld voor jou als individu. Middels deze anonieme vorm van surfen, zou je toch ‘in kunnen breken’ op het netwerk of de pagina. Deze vorm van misbruik wordt veelal gebruikt door spammers, ‘hackers’ (virtuele inbrekers) en mensen die op andere manieren misbruik maken van het internet. En ja, ook dit willen wij niet binnen huiselijke sferen: niemand zit immers te wachten op inbrekers.

Hoe werkt anoniem surfen nou precies?

Een Open Proxy is een server die verbindingen toestaat van klanten die beschikken over willekeurige IP-adressen. Een IP-adres is als het ware de ‘nummertje’ van jouw Computer, ook wel ‘netwerkkaart’ genoemd. Door middel van jouw IP-adres kunnen personen en websites natrekken en bijhouden welke Computers (IP-adressen) de pagina’s bezoeken en hoe vaak. Terug naar de Open Proxy Server. Open Proxy’s zijn er in vele soorten en maten. In het geval van anoniem surfen, maak je gebruik van een anonieme Open Proxy. Bij deze Proxy wordt het IP-adres van de cliënt (gebruiker) niet meegestuurd. Op deze manier is jouw computer slecht tot niet te traceren en blijft privacy en anonimiteit gewaarborgd. Dat is anoniem surfen.

Reverse proxy server

Webservers zijn al jaren populair en werden voorheen voornamelijk gebruikt door bedrijven om er een bedrijfswebsite op te zetten. Vaak staan op zulke servers naast de eigen website, ook bedrijfsgegevens zoals klanteninformatie en dergelijke. En dat brengt uiteraard gevaren met zich mee. De hackerswereld is continue op zoek naar dat soort servers. De oplossing is een proxy server, en geen gewone proxy server maar een omgekeerde proxy server of in internationale bewoording een Reverse Proxy Server.

Werking reverse proxy

De reverse proxy server fungeert dan als een soort portier, of uitsmijter om die populaire café-term maar te gebruiken, en wie geen geldig identiteitsbewijs heeft komt er niet in, en kan er zeker geen informatie afhalen. De reverse proxy server fungeert dus als een soort vervangende web-server die direct met het internet verbonden is. Iemand kan vanaf de hele wereld nu een verzoek doen aan de reverse proxy server die dan controleert of het een geldig verzoek is en of hij dat verzoek wel af kan handelen. Als dat zo is stuurt hij de aanvraag door naar de webserver. De webserver antwoordt dan met de gevraagde informatie aan de server die het op zijn beurt weer naar de aanvrager stuurt. Maar het antwoord wordt wel wat aangepast alsof het echt van de proxy server af komt. De eindgebruiker krijgt dan het idee dat hij rechtstreeks met de webserver communiceert, terwijl dat dus via de reverse proxy server gebeurt.

Voordelen

De voordelen van zulke oplossing zijn duidelijk: Het is stukken veiliger omdat de feitelijke webserver BINNEN het veilige bedrijfsnetwerk blijft en de netwerkserver direct met achterliggende opslagservers kan communiceren zonder dat de firewall wordt aangetast. De Firewall is zelfs zo in te stellen dat aanvragen altijd via de reverse proxy server gedaan moeten worden, zelfs vanaf computers binnen het veilige netwerk. Hackers kunnen op deze manier alleen nog de Reverse Proxy Server hacken, maar zien al vlug dat ze hier niets wijzer worden.

Door meerdere reverse proxy servers naast
elkaar dienst te laten doen wordt ook nog een betere verdeling van work-load verkregen, ze kunnen elkaar vervangen, bijstaan en helpen. Bovendien kunnen ze samen veel meer in de cache houden zodat vaak opgevraagde informatie nog sneller beschikbaar is en de webservers worden ontlast. Reverse proxy servers zijn daarmee steeds meer in gebruik bij bedrijven zodat de webservers met ‘belangrijker’ zaken bezig kunnen zijn.

Online Proxy gebruiken

Op diverse plaatsen op Internet kun je toegang tot internet via een online proxy server krijgen. Vaak, maar lang niet altijd, zijn hier kosten mee gemoeid,
maar het geeft je in elk geval wel een stuk meer zekerheid, anonimiteit en dus ook veiligheid. Het werkt heel eenvoudig: je typt op een bepaalde website het adres in van een website die je graag wilt bezoeken en je wordt dan anoniem, via een set van proxy servers, met die gewenste website verbonden. Mocht je dit nog niet veilig genoeg vinden kun je altijd nog een stapje verder gaan op proxy gebied en via een VPN gaan surfen (Virtual Private Network). Daar hebben we het op deze website al eerder over gehad in een ander artikel.

Proxy server instellingen

Proxy Servers bemiddelen tussen twee of meerdere computers. Dat hebben we in andere artikelen op deze website al gelezen. Een van de belangrijkste zaken die worden bereikt met het gebruik van een eigen proxy server is beveiliging en privacy.

Een proxy server kan op een aantal verschillende manieren worden ingesteld. Dat is echter wel werk voor een ervaren systeem beheerder. Wat kun je dan zoal instellen in een proxy server? – Allereerst kun je bepaalde delen van een netwerk of van een netwerkserver blokkeren; – De cache snelheid kan aangepast worden; – Dusdanig instellen dat filters worden omzeild; – Beveiliging en privacy.

Prestaties proxy server

Prestaties kunnen worden verbeterd door het juist configureren van de cache in de Proxy server. Dergelijke instellingen worden veelal gebruikt door grote Internet Service providers en grote bedrijven. Zo’n proxy server kan gegevens van computers buiten het netwerk opslaan om die makkelijke bereikbaar te maken voor de clientcomputers binnen het bedrijfsnetwerk waar de proxy server draait. De belasting voor het netwerk wordt minder en het wordt een stuk makkelijker voor de gebruikers.

Filtering proxy server

Een andere belangrijke toepassing in de configuratie van proxy servers is de filtering om de veiligheid van het netwerk te vergroten en te beschermen. Een bekend voorbeeld hiervan is dat je vanaf je werkplek bijvoorbeeld geen porno websites kunt bezoeken. Maar deze filtering kan zelfs nog veel verder worden doorgevoerd. In de proxy server kunnen blacklists worden gezet en er kan poortfiltering worden ingesteld om het bijvoorbeeld onmogelijk te maken films te downloaden. De proxyserver kan dus wel degelijk voor een veiliger netwerk zorgen. En je baas kan je op die manier productiever laten zijn.

Privacy

Proxy servers kunnen makkelijk worden ingesteld om meer privacy te geven aan clientcomputers in het netwerk. Met deze instelling lijkt het of de proxy server zelf een clientmachine is, zodoende meer privacy genererend. Dit werkt echter alleen als de proxy server een ander IP adres heeft dan de client machines.

Versleuteling

Zogenaamde reverse proxy servers worden vaak gebruikt om de beveiliging te voorzien van encryptie voor andere servers.
Op die manier kunnen ze het netwerk beschermen tegen denials of service-aanvallen. Maar reverse proxy servers doen meer. Daarover is een ander artikel op deze website beschikbaar.

Je eigen thuiscomputer instellen als proxy server. Ook dat is heel goed mogelijk en niet erg moeilijk. Van je thuiscomputer een proxy server maken en zo je thuisnetwerkje veiliger maken, daarvoor zijn op internet vele websites te vinden die je kunnen helpen bij het instellen van een Proxy server.

SEO en Proxy Servers

Proxy servers inzetten om een hoge ranking te bereiken met SEO. Dat zou natuurlijk ideaal zijn. Zoals u waarschijnlijk al weet zijn proxy servers  er in verschillende configuraties en daarmee op verschillende manieren te gebruiken en in te zetten.

SEO en Rapportage

We willen allemaal, dat wil zeggen, iemand die een website heeft, weten hoe de website het wereldwijd doet. Of er veel bezoekers komen en op welke manier die bezoekers uw website gevonden hebben. Van de miljarden mensen die er op de wereld rond lopen zijn er maar heel weinig die uw website direct kennen. Door een goede SEO techniek toe te passen (het gebruik van de juiste kenmerk woorden of keywords) zijn betere resultaten te halen in de zoekmachines. SEO staat immers voor Search Engine Optimalisation (Zoekmachine Optimalisatie).

SEO en gevonden worden

We hebben het ook al gehad over proxy servers en wat die doen en kunnen. Zou het dan niet prachtig zijn om die twee te combineren? Een proxy server inzetten om de SEO van een website te verbeteren. Dat is echter iets gecompliceerder dan ik het hier even snel vertel, maar niet echt moeilijk. U wilt weten welke keywords het het beste doen op uw website of misschien zelfs op meerdere websites. Wat u nodig heeft is een goed rapportage systeem om dat voor u uit te zoeken.

Een Proxy Server als SEO rapportage hulpmiddel

Als u keywords gebruikt voor uw website en u wilt die website goed en makkelijk gevonden laten worden bij de zoekmachines wilt u ook weten welke keywords hiervoor het beste zijn. Daarvoor nu een rapportage maken is bijna een ondoenlijke zaak, tenzij u daar honderden uren aan wilt en kunt besteden. Daarvoor hebben de meeste mensen en bedrijven geen tijd. Bovendien wordt een IP adres al gauw geblokkeerd door een zoekmachine als u steeds op zoek bent naar die gegevens. Een SEO rapportage moet het liefst gisteren klaar zijn. Door nu bepaalde proxy servers in te zetten kunt u sneller de SEO rapportage krijgen die u wilt. Hoe meer proxy servers u daarvoor gebruikt, des te sneller kunt u over uw rapportage beschikken. Elke Proxy server heeft immers een uniek IP adres. Dit wordt genoemd Werken met Parallelle proxy servers. Ofwel diverse proxy servers inzetten om het beoogde doel te bereiken.  Deze praktijk is uiteraard geoorloofd en wordt daarom een White Hat oplossing genoemd. In de SEO wereld betekent een White Hat oplossing dat die geoorloofd is.

Tijd-winst

Door een aantal Proxy servers parallel te gebruiken voor SEO doeleinden kunt u grote tijdwinst behalen. Normaal zou een rapportage al gauw twee uur duren, maar met het inzetten van deze oplossing duurt zoiets maar een paar minuten. U dient, voor het beste en snelste resultaat, Private Proxy servers in te zetten, liefst meer natuurlijk. Hoe meer Private Proxy Servers u inzet, hoe sneller u uw SEO keywords rapporten binnen hebt, en des te sneller kunt u uw concurenten voor zijn. Snelheid is hier equivalent aan winst. Het moge uit dit (niet geheel complete) verhaal duidelijk zijn dat Openbare Proxy servers niet dezelfde resultaten geven en wellicht zelf geblokkerd worden voor zo’n actie. Daarom adviseren we het gebruik van Private Proxy servers voor uw SEO rapportage.

Betrouwbare proxies

Voor goede proxy servers voor SEO doeleinden is Trustedproxies een goede en betrouwbare partner. Zij bieden verschillende proxy oplossingen voor elk doeleinde. De klantenservice en technische helpdesk zijn van hoge kwaliteit.

Proxy Servers omzeilen

Stel je voor dat je Koning bent en je je land wilt beschermen tegen ongewenste indringers, maar ook wilt beletten dat jouw onderdanen het land verlaten. Dan bouw je er gewoon een hoge muur omheen. Zoals de Chinese Keizers deden met de grote Chinese muur. Kun je je voorstellen dat die grote en hoge muur (destijds) erg effectief was? China is niet voor niets zo lang een onbekend gebied geweest.

Het gebruik van proxy servers

Stel je je nu eens voor dat je een website hebt waarvan de inhoud alleen bestemd is voor mensen in een bepaald deel van de wereld, of zelfs een bepaald land. Om de website heen kun je geen hoge stenen muur bouwen als bescherming maar wel een virtuele. Je kunt de website beveiligen door een  speciale toegang met inlognaam en wachtwoorden in te stellen, maar die zijn niet geografisch gebonden. Dus moet je iets anders bedenken. Je stelt dan in dat toegang tot je website alleen mogelijk is als het ip-adres een bepaalde waarde heeft.

Iedere computer en ieder netwerk heeft een uniek ip-adres wat geografisch gebonden is. IP-adressen bestaan (nu nog) uit een combinatie van vier getallen. Die getallen (0 tot 255) worden via de internet serviceproviders aan hun abonnees verstrekt en iedere internet serviceprovider heeft zijn eigen set van nummers. (Men is op dit moment bezig om die IP adressen uit te breiden naar 6 sets van getallen, omdat de bestaande 4 sets nagenoeg op zijn)

Als je dit ingesteld hebt, wat bijvoorbeeld met de website ‘Uitzending gemist’ het geval is, krijg je, als bezoeker die vanuit het buitenland die website bezoekt,
een tekst te zien als:  De website van uitzending gemist detecteert dat je vanuit het buitenland de website bezoekt, en blokkeert dan een groot deel van de uitzendingen in verband met rechten op bepaalde programma’s.

Buitenland

Dit is heel vervelend en als je als zakenman even in New York bent en dringend wilt weten wat er op het Nederlandse journaal te zien was, heb je een probleem. Maar dit hoeft tegenwoordig geen belemmering te zijn om zo’n uitzending niet te kunnen bekijken vanuit het buitenland. Met een paar makkelijke instellingen en trucjes in je computer kun je vanuit het buitenland ook die ‘geblokkeerde’ uitzendingen bekijken. Daar nu komen proxy servers van pas.

Soorten Proxies

Dat er verschillende soorten proxy servers zijn zul je wel begrijpen. Op deze website zul je er een paar tegenkomen waarvan we proberen uit
te leggen welke ze zijn, wat ze doen en hoe je er mee kunt werken.

Is gokken via een VPN legaal?

Wanneer jij regelmatig gokt in een online casino, heb je ongetwijfeld weleens iets gehoord over een VPN. VPN staat voor Virtual Private Network. In feite is dit niets anders dan een privénetwerk. Bij een VPN-verbinding wordt de bestaande internetverbinding beveiligd. Gegevens zijn in dat geval een stuk lastiger te verkrijgen door derden. Op het gebied van online gokken brengt dit natuurlijk de nodige voordelen met zich mee. Jammer genoeg weren de meeste casino’s mensen die gokken via een VPN. Waarom? Dat lichten wij in onderstaande tekst toe.

Valsspelen

Wil jij gokken via een VPN? Dan kan dit uit veiligheidsoverwegingen zijn. Misschien wil jij wel niet dat jouw gegevens verstrekt worden aan allerlei partijen. Wanneer jij gokt via een VPN-verbinding, gebeurt dit niet. Er wordt echter ook vaak genoeg misbruik gemaakt van een VPN. Doordat gegevens verborgen blijven, is bijvoorbeeld ook het IP adres niet te achterhalen. Bij de meeste online casino’s wordt een account namelijk gekoppeld aan een IP adres. Hierdoor kun je bijvoorbeeld maar eenmalig gebruikmaken van de welkomstbonus en de stortingsbonus. Indien jouw IP adres niet zichtbaar is voor een online casino, kun jij dus zoveel accounts aanmaken als jij zelf wilt. Je kunt jouw IP adres namelijk telkens weer instellen op een ander land. Hierdoor kom je ook nog eens in aanmerking voor bonussen die normaal gesproken niet geldig zijn in het land waar jij officieel woont.

Hoe weet je of gokken via VPN mag of niet

Bij de meeste online casino’s wordt niet direct iets vermeld over het feit dat gokken via een VPN illegaal is. Toch staat het vaak wel degelijk op de site. Je krijgt hier geen pop-up of iets dergelijks van, maar je moet wat dieper graven. Wil jij weten of het gokken via VPN is toegestaan? Richt je dan eens tot de algemene voorwaarden van een online casino. Meestal vind je hier wel een passage over VPN. Staat er niets over in? Dan wil dit natuurlijk nog niet zeggen dat dit is toegestaan. Sommige casino’s scharen gokken via een VPN namelijk als het verstrekken van valse informatie. Dit wordt door de meeste casino’s gestraft. Indien jij het echter zeker wilt weten, kun je het beste contact leggen met het betreffende online casino.

Gokken via VPN wel degelijk mogelijk

Gokken via een VPN is bij veel casino’s niet toegestaan. Toch heeft ons onderzoek uitgewezen dat niet alle partijen dit verbieden. Uiteraard hoef jij bij de grote partijen niet aan te komen met een VPN-verbinding, want dat is gedoemd om te mislukken. Er zijn echter wel een aantal kleinere, minder bekende online casino’s waarbij het wel mogelijk is om te gokken via een VPN. Eén van deze casino’s is 1xBet. Het is dus niet overal illegaal, maar het is betrekkelijk lastig om casino’s te vinden die gokken via een VPN-verbinding toestaan.

Geld winnen via een VPN-verbinding

Heb jij in de algemene voorwaarden van een casino gelezen dat gokken via een VPN niet is toegestaan? Of heb jij deze voorwaarden überhaupt niet gelezen en probeer je het gewoon? Dan heeft dit niet direct consequenties. Jij kunt namelijk gewoon de spellen van het online casino spelen. Het is dus ook mogelijk dat jij forse geldbedragen wint. Reken je echter niet te vroeg rijk. Een online casino ontdekt namelijk altijd wel dat jij via een VPN gokt. In dat geval zal het door jou gewonnen geld dan ook weer teruggevorderd worden door het casino. Aan het begin is het leuk, maar op de lange termijn schiet je er dus niets mee op.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven